• Procurar deixar passar de 2 a 3 hores després de l’últim àpat.
  • No beure ni aigua ni cap altre líquid durant la classe ni immediatament després.
  • Protar una tovallola petita.
  • Portar l’esterilla de ioga propia. Al principi el centre disposa d’esterilles provisionals.